Given name: Izydor Raul Family name: Szawiński

 • NO
 • Male
 • Izydor Raul
 • Szawiński
 • Szafir
 • 1943 lub 1944 r.
 • Legionowo
 • No
 • From Warsaw
 • Twarda 15, a tuż przed wojną na Szustra róg Puławskiej
 • Puławska 28; Podkowa Leśna; Śródborów; Świder; Chylice; Różanka
 • Jewish
 • good
 • in an apartment
 • lack
 • delation/denunciation, homicide
 • Prowizor farmaceutyczny (miał uprawnienia do sprzedawania niektórych leków). Ożenił się z Ludwiką z domu Kuratow. Miał z nią dwie córki, Halę (Ołumnicka) i Janinę (Grossglik). Miał skład apteczny na ul. Twardej 30, później na Świętokrzyskiej 35, a następnie na Puławskiej 28 (róg Madalińskiego). Tuż przed wojna przeprowadzili się na ul. Szustra. We wrześniu 1939 r. dom na Szustra został rozbity pociskiem niemieckim. Zamieszkał z żoną na Puławskiej 28, nad swoim sklepem. Obie córki, już mężatki, mieszkały osobno. Należał do Związku Drogistów. Sekretarka tej organizacji, znająca pochodzenie Izydora, zażądała przekazania jej sklepu w zamian za uchronienie przed wpisaniem na listę Żydów, którą nakazali utworzyć Niemcy. Nie miał wyjścia, musiał się zgodzić. Córki, wynajęły im mieszkanie w Podkowie Leśnej. Pewnego dnia dostali wiadomość, że w miasteczku jest obława niemiecka. Na szczęście nie objęła tej okolicy w której mieszkali, ale postanowili się wynieść. Zamieszkali w Świdrze. Znaleźli ich policjanci szmalcownicy i zażądali okupu. Ponieważ nie miał tylu pieniędzy, wzięli go na zakładnika, umieścili w budce dróżnika i kazali dostarczyć pieniądze. Córki starały się zdobyć żądaną sumę, ale nie dały rady. Dróżnik wypuścił Izydora, ale zatrzymał jego legalną kenkartę. Przeprowadzili się z żoną i wnukiem Teosiem do Śródborowa. Wyrobiono mu nowe dokumenty, ale osoba wyrabiająca dokument wpisała ten sam numer kenkarty jaki miała jego żona. Na starszą córkę złożyła donos jej "przyjaciółka" i Hala została aresztowana. Pomimo starań rodziny przesiedziała na Pawiaku kilka miesięcy. Przed wywiezieniem do Treblinki uratował ją w ostatniej chwili z Umschlagplatzu i wyprowadził z getta znajomy policjant żydowski. Izydor z żoną, córką Halą i wnukiem Teosiem znów zmienili mieszkanie. Zamieszkali w domku dozorcy w Chylicach. Stamtąd też musieli uciekać. Trafili do Różanki pod Legionowem, do rodziny Hinców. Kiedy do Różanki wróciła z Niemiec córka Hinców, namówiła rodziców, żeby sprawdzić czy lokatorzy nie mają kosztowności, które można pozyskać. Zawiadomiła policję. W tym czasie Hala pojechała do Śródborowa (lub do Świdra) szukać nowego lokum. Izydor z żoną i wnukiem zostali zabrani do Legionowa. Nie było przy nich córek, które mogłyby próbować ich wykupienia. Młodsza córka, Janina Grosglik, przyjechała następnego dnia odwiedzić rodziców, nie wiedząc, że już ich nie ma. Właścicielka mieszkania już zdążyła zainteresować się rzeczami rodziców. Razem z żoną i wnukiem, został rozstrzelany, prawdopodobnie, w Legionowie.

 • Ghetto Uprising, before the war, deportation
 • Germans operations, Poles operations, housing, death
 • other help, contacts with other Jews , housing assistence , help from Jews, outside of Warsaw, with Aryan documents