Śródborów ul. nieznana Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Śródborów ul. nieznana
  • in an apartment
  • housing
  • Domek z ogródkiem rodziny Kurkowiaków w Śródborowie, gdzie mieszkali przez jakiś czas Szawińscy, Izydor i Ludwika, oraz ich córka Hala Ołomucka i wnuk Teoś Ołomucki. Domek był odległy od stacji.