Given name: Teodor Family name: Ołomucki

 • NO
 • Male
 • Teodor
 • Ołomucki
 • 1936-00-00
 • 1943 lub 1944 r.
 • Warszawa
 • prawdopodobnie Legionowo
 • No
 • From Warsaw
 • Twarda 15
 • Puławska 28; Podkowa Leśna; Świder; Śródborów; Różanka
 • Jewish
 • in an apartment
 • Syn Bolesława Ołomuckiego i Żydówki Hali z domu Szawińskiej. Ojciec w 1939 r. wyszedł do Rosji. W czasie wojny Teoś ukrywał się razem z dziadkami, Izydorem i Ludwiką Szawińskimi. Kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania. Matka starała się utrzymać rodzinę sprzedając przedwojenne dobra. Nie wiadomo czy wiedział o aresztowaniu matki, jej pobycie na Pawiaku i uwolnienia z Umschlagplatzu. Opiekowała się nim również siostra matki, Janina Grosglik. To ona przywoziła mu prezenty, na które czekał. W 1943 r. mieszkał z dziadkami i matką w Różance pod Legionowem u pp. Hinców. Matka, czując że trzeba zmienić lokum wyjechała szukać jakiegoś miejsca. W tym czasie przyszli policjanci z Legionowa, zawiadomieni przez córkę Hinców. Został aresztowany razem z dziadkami i rozstrzelany.

 • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
 • housing, death
 • children, contacts with other Jews , with Aryan documents