Given name: Stanisław Family name: Rosiński

 • NO
 • Male
 • Stanisław
 • Rosiński
 • w czasie okupacji (data nieznana)
 • Warszawa
 • No
 • Polish
 • Członek Polskich Socjalistów (PS), a później Socjalistycznej Organizacji Bojowej (SOB). Brał udział w akcjach dywersyjnych i sabotażowych. Razem z bratem Janem organizowali ucieczki Żydów z getta, a w czasie upadku powstania w getcie przeprowadzali powstańców kanałami na stronę aryjską.

 • Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help, death
 • other help, Polish underground movement , long-lasting help