Given name: Bronka Family name: Langnas

 • YES
 • Female
 • Bronka
 • Langnas
 • No data
 • From Warsaw
 • Nieznany
 • getto warszawskie
 • Jewish
 • on surface
 • Była w getcie, działaczka lewicowa, należała do ZNMS. Działała w konspiracyjnym ruchu lewicowym, jako łączniczka, współpracując z Polskimi Socjalistami, Socjalistyczną Organizacją Bojową i Wydziałem Sabotażu i Dywersji PPS. Pracowała przy kolportażu prasy socjalistycznej.

 • in the ghetto, deportation
 • social/communal
 • activists, activity, Intelligentsia, underground movement, armed resistance, Poles, rescue attempts, awareness of Holocaust, around the author, Jews