Given name: Jan Family name: Rosiński

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Rosiński
 • ps. Tomasz
 • 1944
 • w czasie powstania warszawskiego
 • Żoliborz
 • No
 • Polish
 • Członek Polskich Socjalistów (PS), a później Socjalistycznej Organizacji Bojowej (SOB). Brał udział w akcjach dywersyjnych i sabotażowych. Razem z bratem Stanisławem organizowali ucieczki Żydów z getta, a w czasie upadku powstania w getcie przeprowadzali powstańców kanałami na stronę aryjską.

 • Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, death
 • other help, Polish underground movement , long-lasting help