Given name: s. Lia Family name: P.

 • NO
 • Female
 • s. Lia
 • P.
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Przejazd 5
 • Polish
 • Siostra urszulanka. Gdy pewna młoda Żydówka pragnęła koniecznie przedostać się do getta, by połączyć się z rodziną, s. Lia P. przeprowadziła ją przez warty i dopomogła, by ukrytymi drogami dotarła do swojej rodziny.

 • Poles operations, help
 • other help, monastery/church, one-off help
 • Relacja s. Marii Stelli Trzecieskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 599-603