Given name: Nieznane Family name: Grynberg

  • NO
  • Male
  • Grynberg
  • From Warsaw
  • Bywał w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4, w którym odbywały się spotkania członków Stronnictwa Demokratycznego, działał tam też główny sekretariat Rady Pomocy Żydom, CK Bund i KK.

  • Jewish underground movement
  • Nie wiem, czy to kobieta czy mężczyzna - podane jest tylko nazwisko.

  • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 110-112