Given name: Beniamin Family name: Goldberg

  • NO
  • Male
  • Beniamin
  • Goldberg
  • From Warsaw
  • Inżynier. Bywał w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4, w którym odbywały się spotkania członków Stronnictwa Demokratycznego, działał tam też główny sekretariat Rady Pomocy Żydom, CK Bund i KK.

  • Jewish underground movement
  • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 110-112