Given name: Krystyna Family name: Gorodecka

 • NO
 • Female
 • Krystyna
 • Gorodecka
 • Drozdowicz
 • From Warsaw
 • Jewish
 • good
 • other, in an apartment
 • other danger
 • Córka Chany Gorodeckiej. Opiekowała się matką i rodzeństwem: młodszą siostrą Jadwigą i bratem Piotrem. Cała trójka działała w podziemiu i walczyła w Powstaniu Warszawskim. Krystyna działała w GL. Współpracowała ze Stanisławem Sierpińskim i Adkiem Drozdowiczem.

 • Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Germans operations, Poles operations, underground activity, Ghetto liquidation, housing, help, work, private/everyday life
 • hosts, commerce, other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , help from other organisation , material help , work, with Aryan documents , acquaintances
 • 93