Given name: NN Family name: Bulik

 • NO
 • Male
 • NN
 • Bulik
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw, Old Town
 • Sapieżyńska
 • Wołomin
 • Polish
 • in an apartment
 • other danger
 • Właściciel mieszkania przy ul. Sapieżyńskiej, które podnajmuje Krystyna Gorodecka/Drozdowicz i ukrywa w nim swoją matkę i młodsze rodzeństwo. Bulikowi mówi, że to żona bardzo ważnego oficera z Londynu z matką. Obie są Żydówkami. Bulik pod groźbą zamordowania jego rodziny, godzi się na zachowanie tajemnicy i ukrywanie się w jego mieszkaniu kobiet.

 • Poles operations, housing
 • hosts, other help, long-lasting help, individual help