nieznany dom From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nieznany dom
  • other
  • Warsaw Uprising
  • Następnego dnia po nieprzespanej nocy w sklepie Chana Gorodecka z Adkiem Drozdowiczem i córkami ruszają w dalszą drogę przez miasto. Niemcy zaczynają bombardowanie. Chowają się do przypadkowego domu.

  • 89