Given name: Chaim Family name: Goldberg

  • NO
  • Male
  • Chaim
  • Goldberg
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Odbierał transport broni, dostarczony do getta przez grupę Iwańskiego w kwietniu 1943 r.

  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 254-255