Given name: Boruch Family name: Federbusz

  • NO
  • Male
  • Boruch
  • Federbusz
  • From Warsaw
  • Old Town
  • Jewish
  • Odbierał transport broni, dostarczony do getta przez grupę Iwańskiego w kwietniu 1943 r. Plut. WP, tragarz.

  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 254-255