Given name: Maria Family name: Czerwińska

  • NO
  • Female
  • Maria
  • Czerwińska
  • From Warsaw
  • Polish
  • Przedwojenna znajoma Przedborskich (lub Bekkerów). Po wyjściu z getta Stanisław i Irena Przedborscy zamieszkali u niej. Mieszkanie było blisko murów getta, więc zrobiło się niebezpiecznie i Przedborscy wyprowadzili się.

  • deportation
  • housing, help
  • individual help , housing assistence , acquaintances