Nieznana [mieszkanie Marii Czerwińskiej] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [mieszkanie Marii Czerwińskiej]
  • deportation
  • housing
  • individual help , housing assistence , acquaintances
  • Mieszkanie Marii Czerwińskiej blisko murów getta.