Given name: Jankiel Family name: NN

  • YES
  • Male
  • Jankiel
  • NN
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Młody chłopak żydowski, łącznik między walczącymi przy pl. Muranowskim Polakami i Żydami.

  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 269-273