Given name: Stanisław Family name: Mar

 • NO
 • Male
 • Stanisław
 • Mar
 • From Warsaw
 • higher
 • Dziennikarz. Mieszkał u niego przez jakiś czas Artymowicz (Gelber). Po jego wyprowadzce Mar, który sam był zagrożony, człowiek o wielkim sercu i odwadze, został zadenuncjowany i wpadł w ręce gestapo.

 • denunciation , Poles operations, housing, help
 • Gestapo/gendarmerie, Polish underground movement , housing assistence
 • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 201-202