Given name: nieznane [szewc] Family name: Kalinowski

  • NO
  • Male
  • nieznane [szewc]
  • Kalinowski
  • No data
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. nieznana
  • Polish
  • U niego mieszkały przez jakiś czas Anna Lanota i Krystyna Stalińska.

  • housing