Wywiad USC 17848 - Anna Lanota

 • Anna
 • Lanota
 • interviews USC Shoah Foundation
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Rodzina pochodziła z Łodzi. Anna Lanota ukończyła przed wojną psychologię. Związana była z ordanizacjami komunistycznymi. Jej rodzice z jej braćmi przyjechali na początku wojny do Warszawy. Anna wyjechała do Kowna, później do Lwowa. W 1941 r. wróciła do Warszawy, weszła do getta do rodziców. Pracowała w getcie w prywatnym domu dla dzieci ulicy. Jej rodzice i bracia z rodzinami zginęli w Treblince. Sama wyszła z getta, dzięki pomocy organizacji, w sierpniu 1942 r. Na stronie aryjskiej drukowała *Głos Warszawy*, nosiła broń i ulotki. Przez kilka miesięcy, od jesieni 1943 r. była w partyzantce AL pod Wyszkowem. Ranna wróciła do Warszawy. Nie zrezygnowała z działalności, wpadła, uciekła, zaczęła być poszukiwana. Zamieszkała z mężem Edwardem Lanotą. Razem brali udział w powstaniu warszawskim na Starym Mieście. Po wyzwoleniu w Lublinie, Łodzi i Warszawie.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education
  Leavey Library
  650 West 35th Street, Suite 114
  Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.us