Given name: NN Family name: furman

 • YES
 • Male
 • NN
 • furman
 • furman, który w sierpniu 1943 r. pracował na terenie getta przy wywózce szmelcu żelaznego; pomagał 8-osobowej grupie ukrywających się w ruinach Żydów, dostarczając im żywność, lekarstwa, gazety i amunicję oraz przekazując listy; dzięki niemu Łazarz Menes skontaktował się z żoną-katoliczką. Namówiony przez żonę Menesa furman zorganizował akcję ucieczki Menesa z getta. W późniejszych miesiącach skompromitował się szantażując żonę Menesa .

 • Łazarz Menes
  1910-1979

  Wspomnienia

  Przebieg wysiedlenia z getta warszawskiego do obozu zagłady w 1942 roku. System kart pracy, które miały gwarantować przeżycie, ale nie były honorowane. Próby ukrywania się w schronach. Akcje wysiedleńcze w styczniu i kwietniu 1943 roku. Przeżycia mieszkańców schronów po wybuchu powstania.

  Autor ukrywał się w schronach do sierpnia 1943 r., następnie przedostał się na tzw. aryjską stronę, gdzie korzystał z pomocy żony-katoliczki. Po wojnie został adwokatem w Warszawie.

  Maszynopis, s. 1-19, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

  Pamiętnik autoryzowany 18 kwietnia 1964 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 16