Złota From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Midtown, Wola
 • Złota
 • 49
 • Ghetto Uprising
 • Poles operations, underground activity, help
 • other help, help from other organisation
 • Na podwórzu domu przy Złotej 49 był właz do kanału, którym przenoszono do getta broń.

 • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 254-255