Sienna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Sienna
  • deportation
  • housing
  • one-off help, housing assistence
  • Na Siennej wynajmował pokój pan Stanisław (Ignacy Rosenblum)

  • Relacja Władysława Smólskiego

  • 346-349