Sapieżyńska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Sapieżyńska
  • 19
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • other help, long-lasting help, individual help , one-off help, with Aryan documents , acquaintances
  • Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszkanie, ten znalazł drugie na Sapieżyńskiej 19, dzięki przypadkowemu zetknięciu się u państwa Grodzkich. Samodzielne mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią. Właścicielka wyjechała do siostry, która złamała biodro, do Nowo-Radomska. Mieszkanie miało być wolne przez 3-6 miesięcy.

  • Relacja Feliksa Cywińskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 309-312