plac Narutowicza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Ochota
  • plac Narutowicza
  • Germans operations
  • Gestapo/gendarmerie
  • Plac Narutowicza, w jednym z budynków mieściła się żandarmeria.