Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • in the Ghetto
  • Poles operations, underground activity, housing, help
  • other help, Polish underground movement , housing assistence , help from other organisation
  • Mieszkanie Józefa Lejewskiego, które stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

  • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
    Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

  • s. 176