Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana
  • Mieszkanie Dziuni Ćwirko-Godyckiej
  • on surface
  • in the Ghetto
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , children, hosts, other help, contacts with other Jews , help from Jews, with Aryan documents , acquaintances
  • Po ucieczce rodziny Bergerów z Tenczynka, Alicja Berger przyjeżdża z matką do Warszawy.

  • Str. 187 – 188