mieszkanie Sylwii Rzeczyckiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • mieszkanie Sylwii Rzeczyckiej
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Sylwia Rzeczycka przechowywała w swoim mieszkaniu Helenkę, wychowanicę lekarki dr Zajdler (?).

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315