Kopernika From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Kopernika
 • 18
 • Pomieszczenie gospodarcze przy restauracji "Pani Domu"
 • before Ghetto , in the Ghetto
 • underground activity, help
 • other help, Polish underground movement , housing assistence , help from other organisation
 • Pomieszczenie gospodarcze przy restauracji "Pani Domu" Stanisława Langego, które służyło także jako punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s.176