Górczewska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Górczewska
  • 9 (dom starców)
  • other
  • before Ghetto
  • Dom starców Moszaw Zkenim, do którego w grudniu 1939 r. trafiły osoby z domu starców z Włocławka.

  • Dokładny adres i nazwa domu pochodzi z danych z internetu: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/113-zabytki-kultury-materialnej/30327-dom-starcow-moszaw-zkenim-w-warszawie