Dolny Żoliborz From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Dolny Żoliborz
  • in an apartment
  • Poles operations, underground activity, housing, help
  • other help, long-lasting help, financial assistance, housing assistence , help from other organisation
  • Mieszkanie Stanisława Mara, gdzie ukrywał się Artymowicz.

  • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 201-202