J.K. sporządza listę personelu, zatrudnionego...

 • YES
 • J.K. sporządza listę personelu, zatrudnionego w Głównym Domu Schronienia. Opinia ogółu /głosowanie 15 osób różnych nastawień, również zwalczających się wzajemnie/ wydobywa spośród nich grupę "szkodników" i "pracowników wartościowych". Pierwszych jest 14, drugich 19.

 • po 1-03-42
 • in the ghetto
 • social/communal
 • care / social welfare, orphanages, everyday life
 • 153-157, 166 p
 • Dzieci w G. D. S. było ok. 600 - personelu przeszło 100 osób, w tym 12 osób personelu medycznego. To ogromna gromada opiekunów - mimo to dzieci masowo umierały /przyp. mój/.

 • Related people:

  • Kirszbaum Aleksandr

   The chief doctor of the Main Shelter Home at Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat.

  • Pisarewicz Foma

   an administration clerk at Dzielna Street No. 39

  • Feller Izrael

   An administrative worker at Dzielna Street No. 39.

  • Asnes Zyskla

   Medical aid at Dzielna Street No. 39.

  • Epstein Szewel

   the caretaketaker at the the Main Shelter Home; administration employee appointed by the Municipal Board of the Jude...

  • Nagel Abram

   administration employee of the Main Shelter Home. He was on the first place of the list of valuable employees made b...

  • Szwarcbard Balbina

   Administrative employee at Dzielna Street No. 39. Her name was among 19 names on Korczak's list of valuable workers.

  • Tunkelang Fajga

   An administration worker at Dzielna Street No. 39. Was on the list of valuable workers (on the list there is a name...

  • Mayzner Marian

   a pediatrician, director of the Central Home for abandoned children at Leszno Street No. 127, and after the resettle...

  • Blaudoren Małka

   A medical worker at Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat.

  • Edelstein Łaja

   A medical worker at Dzielna Street No. 39; employed by the Municipal Board of the Judenrat

  • Kahan Sara

   One of the health professionals, appointed by the Municipal Board of the Judenrat. Was on the 'pests' list written b...

  • Liwska Łaja

   Medical worker at Dzielna Street No. 39, she was on the list of valuable workers compiled by Korczak.

  • Markusfeld Basia

   medical worker at Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat

  • Rozenberg Glika

   Medical worker at Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat (contract or full-time emp...

  • Wasserman Cypra

   Nurse in Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat (as a full-time employee or on cont...

  • Zalcwas Tola

   A medical worker at Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat (a full-time employee or...

  • Zylberstein Gitla

   Medical worker at Dzielna Street No. 39, she was employed by the Municipal Board of the Judenrat (full time employee...

  • Bock Eugenia

   A form tutor at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted employee.

  • Eichenbaum Abram

   A tutor at Dzielna Street No. 39; a regular employee or a contract worker.

  • Gajstman Zofia

   teacher at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted

  • Goldstein Pessa

   teacher at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted employee

  • Grynberg Paulina

   Full-time or contracted teacher at Dzielna Street No. 39. Her name was on Korczak's list of valuable workers.

  • Holender Masza

   Teacher at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted

  • Kirszenbaum Pessa

   teacher at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted employee. Her name was on the list of valuable workers mad...

  • Lulka Chana

   Form tutor at Dzielna Street No. 39, a full-time or a contract employee.

  • Mezdrycz Eugenia

   An educator at Dzielna Street No. 39, full-time or on contract. She was on the "pests" list, made by Korcz...

  • Niśniewicz Rachela

   Tutor at Dzielna Street No. 39, working full-time or as a contract worker. She was on a list of reputable workers, c...

  • Neubaum Rajzla

   Form tutor at Dzielna Street No. 39, working full-time or as a contract worker. She was on the list of valuable work...

  • Rozenbaum Estera

   A housemistress at Dzielna Street No. 39, she worked full time or on a contract. She was on the list of valuable wor...

  • Rubinlicht Cłuwa

   A form tutor at Dzielna Street No. 39, a full-time or contracted employee. Her name was on the 'pests' list made by...

  • Rozencwajg Mindla

   A form tutor at Dzielna Street No. 39, worked full time or on a contract.

  • Sztockman Barbara

   A house-mistress at Dzielna Street No.39, worked full-time or on contract

  • Finkelstein Zofia

   One of four housekeepers or store-house keepers at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted employee. Her name...

  • Hipszer Maria

   One of the four housekeepers or store-house keepers at Dzielna Street No. 39, full-time or contracted. She was on th...

  • Horowicz Wanda

   One of the four housekeepers or store-house keepers, full-time or contracted

  • Kon Rajzla

   One of the four housekeepers and store-house keepers, full-time or contracted employee

  • Alspektor Rebeka

   Full time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39. Her name was on the 'pests' list made by Korczak.

  • Aronfeld Rywka

   A manual laborer at Dzielna Street No. 39, full time or contract employee.

  • Brzoza Gołda

   full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Eidler Lea

   A blue-collar worker at Dzielna Street No. 39; a regular employee or a contract worker

  • Erlich Idesa

   A blue-collar worker at Dzielna Street No. 39; a regular employee or a contract worker.

  • Frydman Tauba

   full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Honigshendler Rózia

   Full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Jakubowska Zysla

   A blue-collar worker at Dzielna Street No. 39, a full-time employee or a contract worker.

  • Kaliszer Szajndla

   full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39. Her name was on Korczak's list of valuable work...

  • Kibel Jakub

   Full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39. His name was on the 'pests' list prepared by Ko...

  • Kornecka Estera

   full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Kruk Łaja

   Full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Książka Sura

   Full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Kuperman Blima

   Full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Langert Chana

   Physical worker at Dzielna Street No. 39, working full-time or as a contract worker. Her name was on the list of rep...

  • Lewiner Dwojra

   Physical labourer at Dzielna Street No. 39, full-time or contract employee.

  • Minster Sura

   a physical labourer at Dzielna Street No. 39, a full-time or contract employee. She was put on the 'pests' list made...

  • Moszenberg Tauba

   a blue-collar worker at Dzielna Street No. 39, full-time or on contract

  • Nagel Dawid

   Physical labourer at Dzielna Street No. 39, working full-time or as a contract worker.

  • Rodkin Abram

   Full-time or contracted blue-collar worker. His name appeared on the 'pests' list made by Korczak

  • Rojzen Szulim

   A labourer at Dzielna Street No. 39, a full-time or contracted employee

  • Rozenbaum Chana

   A labourer at Dzielna Street No. 39, she works full time or on a contract.

  • Tajtelbaum Rajca

   full-time or contracted blue-collar worker at Dzielna Street No. 39

  • Wajsman Wolf

   A physical worker at Dzielna Street No. 39. Full-time or contract worker.

  • Finkelstein Tadeusz

   An employee at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund.

  • Bajer Estera

   She worked at Dzielna Street No. 39, and was employed by the Welfare Council. Her name was on the list of valuable w...

  • Deleglewicz Liliana

   An employee at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council (Rada Opiekuncza).

  • Kon Brucha

   An employee of Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council.

  • Meller Sara

   a worker at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council. She was on the list of valuable employees made b...

  • Nagel Sara

   Worker at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council. She was put on the 'pests' list compiled by Korczak.

  • Zynger Syma

   worker at Dzielna Street 39, employed by the Welfare Council

  • Rozmaryn Ludwika

   She worked at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council. She stopped working at the beginning of war.

  • Sztockman Filomea

   A worker at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council

  • Bucholc Helena

   A worker at Dzielna Street No. 39. Employed by the Welfare Council.

  • Wieruszewska Dora

   Employed at Dzielna Street 39 by the Welfare Council. Ceased to work at the beginning of the war.

  • Jungman Bronisława

   A worker at Dzielna Street No. 39, she was employed by the Welfare Council.

  • Flamenbaum Boruch ?

   He was employed by the Welfare Council at Dzielna Street No.39. He did not draw a salary.

  • Honigshendler Frania

   Employed at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council.

  • Ingber Rywka

   A worker at Dzielna Street No. 39, employed by the Welfare Council. Ceased working at the beginning of the war.

  • Bluman Pessa

   Employed at Dzielna Steet No.39, payable from the reward fund. She was on the list of valuable workers made by Korcz...

  • Gold Halina

   Worked at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund. Her name was on the list of valuable employees, creat...

  • Gutnacht Perla

   Employee at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund. Her name was on the "pests" list which wa...

  • Grynfas Genia

   Worked at Dzielna Street No.39, payable from the reward fund.

  • Frydman Róża

   An employee at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund.

  • Lajm Ita

   worker at Dzielna Street No. 39, paid from the reawrd fund

  • Rubinstein Gitla

   Employed at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund.

  • Rechtman Chaja

   A worker at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund.

  • Szkło Sara

   Employee of Dzielna Street No. 39, paid from rewards. Appeared on the list of valuable workers created by Korczak.

  • Sztejn Rywka

   Worker at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund.

  • Kapłan Szmerl

   Worked at Dzielna Street No. 39, payable from the reward fund.

  • Grodzieńska ?

   She was employed at Dzielna Street No. 39. Her name was not on any payroll, she worked for board. She had a relative...

  • Grodzieńska ?

   Employed at Dzielna Street 39. Her name was not on any pay-roll, she worked just for board. On the same conditions w...

  • Herszenbaum Abram

   Employed at Dzielna Street No. 39, received his salary from Judenrat's funds. The Main Shelter Home gave him 30 zlot...

  • Szwarc Rachela

   A worker at Dzielna Street No.39, referred by the Patronage

  • Tarderowa Unknown

   Worked at Dzielna Street No. 39, worked in return for board.

  • Korczak Janusz

   Lekarz, wybitny pedagog i wychowawca, pisarz - autor wspaniałych powieści dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Domu Sier...

  • Ziółkowicz Unknown

   A worker of Dzielna Street No.39, temporarily delegated by the Department of Protection

  • Engel Bluma

   A foster child at Dzielna Street No. 39; employed there as an apprentice (rewards and board).

  • Fajnberg Natala

   A foster child of Dzielna Street No. 39, employed there as a trainee /bonuses and board/.

  • Fajnberg Pessa

   A foster child of Dzielna Street No. 39, employed there as a trainee /bonuses and board/.

  • Gąsior Genia

   A foster child of Dzielna Street No. 39, employed there on the terms of a trainee /rewards and board/.

  • Mittelpunk Ruchla

   Brought up at Dzielna Street No. 39, employed there on a trainee terms (prizes and board). She was put on the "...

  • Mittelpunk Frania

   Brought up at Dzielna Street No. 39, employed there on a trainee terms (prizes and board). She was put on the "...

  • Perłowicz Rachela

   an old girl of Dzielna Street No. 39, hired there as a trainee (rewards and board)

  • Skórnik Sura

   A child in the home at Dzielna Street No. 39, employed there as a trainee /awards and food/.

  • Wittlin Amalia

   Nurse in Dzielna Street No. 39, appointed by the Municipal Board of the Judenrat (as a full-time employee or on cont...

  Related places:

  • Dzielna 39

   Pracuje Janusz Korczak, starając się przerobić go z "umieralni" na rzeczywiste schronienie dla sierot. Prz...