Given name: Janusz Family name: Korczak

  • YES
  • Male
  • Janusz
  • Korczak
  • Henryk Goldszmidt
  • Lekarz, wybitny pedagog i wychowawca, pisarz - autor wspaniałych powieści dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Domu Sierot przy Krochmalnej w Warszawie, potem, po przeniesieniu do getta, na Siennej16/Śliskiej 9. W getcie zdaje się nie widzieć "nowej rzeczywistości" wojny i jej "wyższych konieczności": robi wszystko, aby Dom Sierot funkcjonował możliwie normalnie. Pisuje do gazetki Domu felietony - jak przed wojną, poświęcone codzienności Domu, wyborom moralnym, wartościom. Walczy z urzędnikami, prowadzi obfitą korespondencję. Zdobywa dla sierot, co może. Jednocześnie z tonu i sformułowań jego wypowiedzi widać, że nerwy ma zszarpane: nie szczędzi obraźliwych epitetów ogólnie szanowanym osobom nie tylko w "Pamiętniku", ale i w korespondencji urzędowej. W 1942 r. był zatrudniony w Głównym Domu Schronienia przy Dzielnej 39 na warunkach takich jak w Domu Sierot: za wikt. Robił wszystko, aby G.D.S. przestał być "umieralnią", "rzeźnią dzieci", aby uczył i wychowywał.

  • physicians
  • Igor Newerly, współpracownik Korczaka, pisał:

  • 35 i dalsze, 106 p