Grzegorz Fedorowski, lekarz, przez 10 tygodni...

 • NO
 • Grzegorz Fedorowski, lekarz, przez 10 tygodni ukrywał się na oddziale obserwacyjnym w szpitalu św. Stanisława na Woli. Ukrywały się tam też inne osoby pochodzenia żydowskiego.

 • 1943-00-00
 • 1943-00-00
 • w połowie 1943 r.
 • housing, help
 • Polish underground movement , housing assistence
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Grzegorza Fedorowskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176, 177
 • Related people:

  • Trzebiński Nieznane

   Lekarz ze szpitala św. Stanisława na Woli, ordynator oddziału obserwacyjnego. Współpracował z Henrykiem Iwańskim prz...

  • Iwański Henryk

   an AK (the Home Army) officer, maintains contact with the Jewish Military Union (ZZW)

  • Fedorowski Grzegorz

   A doctor, lived with his wife on the premises of the parafia Wszystkich Swietych (All Saints' parish)

  Related places: