Fleiszman został ranny w pierwszym dniu akcji,...

 • YES
 • Fleiszman został ranny w pierwszym dniu akcji, wyłączony z rozstrzelania, trafił do małego getta

 • 19 kwietnia 43
 • koniec kwietnia 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • private life / daily life
 • Jewish police, private life
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [39,40]
 • Related people:

  • Fleiszman Unknown

   the Jewish Police officer; captain, head of Region III and next Region II of the Jewish Police; he became known in t...