Działacze partii Polskich Socjalistów utrzymyw...

 • YES
 • Działacze partii Polskich Socjalistów utrzymywali stały kontakt o charakterze materialnym i wojskowym z towarzyszami w getcie. Wśród pracujących w niemieckich zakładach wyłoniono osoby, które po przeszkoleniu bojowym miały zając dowódcze stanowiska w sabotażu i dywersji, następnie rozpoczęły się szkolenia prowadzone przez przychodzącego ze strony aryjskiej Tadeusza Korala. Co tydzień Tadeusz Koral wchodził do getta przez Sądy na Lesznie od strony Ogrodowej, gdzie czekał w hallu łącznik, Tadeusz Koral zakładał opaskę, miał lewe dokumenty, i przechodził na ul. Leszno. W getcie zostawał dwa dni i prowadził zajęcia i wykłady z dziedziny dywersji i sabotażu, najczęściej w budynku przy ul. Karmelickiej. W tym samym czasie inni towarzysze ze strony aryjskiej przerzucali broń i amunicję. Do getta dostarczali także ogromne ilości szczepionek i lekarstw, oraz pieniądze i żywność.

 • 1941-00-00
 • 1942-07-03
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, activity, underground movement, armed resistance, Poles, aid
 • Relacja Tadeusza Korala w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 196-197
 • Related people:

  • Koral Tadeusz

   Przed wojną działacz PPS, w czasie wojny - Polskich Socjalistów, gdzie był kierownikiem sabotażu i dywersji na kraj...

  • Weinberg Stefan

   Współpracował z partią Polskich Socjalistów.

  • Kitajewicz Leon

   Organizator oddziałów dywersyjnych w getcie z ramienia Polskich Socjalistów, a później Socjalistycznej Organizacji B...

  • Raabe Leszek

   Komendant Socjalistycznej Organizacji Bojowej, w której było wielu Żydów. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim K...

  • Oppenheim Antoni

   Antoni Oppenheim mieszkał przy ul. Leszno 34. Został 7 marca 1942 roku aresztowany za działalność konspiracyjną, osa...

  • Neuding Jerzy

   an engineer. Commander of a small group of PS-Left/ Polish Socialists/ in Warsaw Ghetto. He was murdered during the...

  Related places:

  • Karmelicka

   Działacze partii Polskich Socjalistów utrzymywali stały kontakt z towarzyszami w getcie. Na ul. Karmelickiej odbywał...