Karmelicka From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Karmelicka
  • in the ghetto
  • social/communal
  • activists, underground movement
  • Działacze partii Polskich Socjalistów utrzymywali stały kontakt z towarzyszami w getcie. Na ul. Karmelickiej odbywały się szkolenia z dziedziny dywersji i sabotażu.

  • Relacja Tadeusza Korala w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 196-197