Imię: Konstanty Nazwisko: Najder

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Konstanty
 • Najder
 • 1899-12-24
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Biskup kościoła metodystów, który pomagał rodzinie Lewartowiczów po stronie aryjskiej. Załatwił im papiery, że są wyznania metodystycznego. Pomagał im również finansowo.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
 • Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Najder