Imię: Nieznane Nazwisko: Rotenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rotenberg
  • Brak informacji
  • getto warszawskie
  • Żyd
  • piwnica
  • Jeden z dyrektorów Zakładu Zaopatrzenia Pomocy Społecznej. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schronie po budynkiem Gęsia 3, przygotowanym przez pracowników szpitala. 11 maja 1943 r. Niemcy, na skutek donosu pracowników szpitala, odkryli schron. Wyszedł ze schronu razem z innymi mieszkańcami. Został zastrzelony lub wywieziony w nieznanym kierunku.

  • powstanie w getcie
  • Judenrat, kryjówka, świadomość Zagłady, urzędnicy, wysiedlenie