W getcie warszawskim, lipiec 1942-kwiecień 1943

  • Ewa, Eugenia
  • Szajn-Lewin
  • Poznań
  • 1989
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • tak
  • polski
  • Przed wojną dziennikarka. Jako Giza Szen opublikowała powieść "Życie na nowo". Zatrudniona w czasie pierwszej akcji w szopie Schultza przy Ogrodowej 29. Pracowała tam do kwietnia 43r. Na początku kwietnia przeszła na aryjskąstronę. Ukrywała się przy Puławskiej. Zginęła w czasie powstania warszawskiego.