Szmugiel w getcie warszawskim

  • Mojżesz
  • Passenstein
  • Biuletyn ŻIH nr 26
  • 1958
  • reportaż
  • tak
  • tak