Reportażn fun warszawer geto [Reportaże z getta warszawskiego], opr. B. Mark

  • Perec
  • Opoczyński
  • Warszawa
  • 1954
  • reportaż
  • tak
  • tak
  • żydowski
  • Jeden najaktywniejszych współpracowników Archiwum Ringelbluma, który przekazał Archiwum ogromną ilość zeszytów zapisanych reportażami z codzienności getta W Archiwum ŻIH