Relacja 301- 6077, Archiwum ŻIH; autor: Aniela Muszał-Pinkawa i Jan Kazimierz Landau-Lechowski; tytuł: Oświadczenie

 • Aniela/Jan Kazimierz
 • Musizał-Pinkawa/Landau-Lechowski
 • Warszawa
 • 1964
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • 5 stron maszynopisu. Dokładny opis 6 lat wspólnego życia Lechowsiego i Musiał, dołączone oświadczenie Kaziemierza Lechowskiego z 1951 potwierdzające fakt ukrywania.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl