Relacja 301-5958; w Archiwum ŻIH

  • Fryderyka
  • Rządzińska
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • historia opuszczenia getta warszawskiego i ukrywania się po stronie aryjskiej rodziny autorki, krótkie i mało szczegółów por. relację 301-5189