Relacja 301-4806; w Archiwum ŻIH

  • Jan
  • Kroll
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • relacja dotyczy wyjścia z getta na stronę aryjską, dość chaotychna, 2 str.