Relacja 301-4469; w Archiwum ŻIH

  • Cezary Janusz
  • Ketling - Szemley
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • dotyczy działalności ŻZW i kontaktów ze stroną akowską - trudno wyrokować o wiarygodności autora