Pamiętniki Żydów 302/93, w Archiwum ŻIH

  • Halina
  • Złotnik
  • Pamiętnik uczennicy VI klasy, „Kalendarz Żydowski-Almanach”, s. 139-146
  • 1990-1991
  • pamiętnik
  • tak
  • tuż po wojnie
  • polski
  • Pamiętnik dziecięcy. Autorka przed wojną mieszkała w Łodzi, następnie w Głownie, skąd z rodziną przesiedlono ją do Warszawy. Opisuje warunki życia w getcie warszawskim, akcję likwidacyjną, a następnie ukrywanie się po stronie aryjskiej u Polaków i w sierocińcu w sierocińcu w Łomnej k. Lwowa. Warunki życia w sierocińcu (głód, życzliwość opiekunek). Ewakuacja do Warszawy po napaści Ukraińców na sierociniec, powstanie warszawskie, wysiedlenie na wieś. Tekst pisany własnoręcznie, w 1947 r. przekazany Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.