Wywiad USC 38592 - Zygmunt Braun

 • Zygmunt
 • Braun
 • 1997
 • wywiad USC Shoah Foundation
 • nie
 • po wojnie
 • angielski
 • Zygmunt (Henryk) Braun, ur. 24.03.1924 r. w Warszawie, syn Tauby z d. Kerszenkorn i Michała. Miał o 5 lat młodszą siostrę Romę. Ojciec prowadził handel (był szmuklerem), rodzinie dobrze się powodziło. Mieszkali na ul. Nowolipie 29/6 - w getcie zostali w tym samym mieszkaniu. Gdy wybuchła wojna, sytuacja rodziny bardzo się pogorszyła, nie mieli żadnych zapasów. Henryk, który miał dobry wygląd, od początku wychodzi z getta i handlował; wyrobił sobie aryjskie papiery. Ostatecznie wyszedł z getta w 1942 r., jego rodzina została. Pracował na wsi w okolicy Błonia. Gdy robota się skończyła, postanowił wrócić do getta do rodziny. W Warszawie złapali go Niemcy - jako Polak szmuglera. Został wysłany do obozu pracy pod Szczecinem. Uciekł stamtąd, ale złapano go i osadzono w więzieniu w Gdańsku. Stamtąd trafił do obozu w Stutthofie, potem do Mathausen i Ebensee, gdzie został wyzwolony. Po wojnie wrócił do Polski, ożenił się, używał polskiego nazwiska. W 1968 r. wyjechał z rodziną do Australii.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.usc.edu

  Por. Zygmunt Gołaszewski, Relacja 301-6421 w AŻIH.