Wywiad USC 37214 - Max Fronenberg

  • Max
  • Fronenberg
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Max Fronenberg urodzony w Puławach w czasie wojny mieszka z rodziną na Nowolipkach. Gdy zostaje ustanowione getto nie muszą zmieniać mieszkania. Pracuje z bratem i ojcem jako podwykonawcy dla hitlerowców. Robią kable ze sprężyn z materacy. Później trafia jako robotnik do więzienia na Pawiaku. Pewnego dnia widzi z dachu więzienia swoją dziewczynę i rodzinę prowadzoną na Umschlagplatz. Dostaje od komendanta więzienia przepustki i może wychodzić do getta. Gdy wybucha powstanie w getcie nie bierze w nim udziału. Ukrywa się w bunkrze pod więzieniem. Tunelem wraz z innymi ukrywającymi się kolegami wychodzi z obszaru getta w okolicy Dworca Gdańskiego. Przez znajomości z podziemiem trafia do Józefa Kalety na Okęciu i tam w piwnicy jego sklepu ukrywa się do końca wojny. Po wojnie odnajduje ojca i razem wyjeżdżają do Łodzi. Wracają z Łodzi do Warszawy i zajmują się kontrabandą. Później wyjeżdża do Izraela, Austrii i Kanady.

    USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571https://vhaonline.usc.edu