Wywiad USC 15857 - Michał Jaworski

  • Michał
  • Jaworski
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Z domu Borys Najkrug. Syn Maksa Sajmonowicza Najkruga i Idy z domu Polak. Urodził się w Baranowiczach, miał siedmioro rodzeństwa. Ojciec zajmował się wyrębem i eksportem drewna, miał też uprawnienia rabinackie. Mieszkali w Baranowiczach, w domu mówiło się po rosyjsku. Potem rodzina przeniosła się do Warszawy. Studia chemiczne ukończył w Francji w 1934 r. i wrócił do Warszawy. Ożenił się z Cecylią z domu Tandentich (?) pochodzącą z Radomia. W 1939 r. wyjechali we dwoje do Baranowicz, potem do Lwowa. W lipcu 1941 urodził mu się syn Robert. Latem 1942 r. przyjechał do warszawy, do getta, wstąpił do PPR, działał w konspiracji. Pod koniec powstania w getcie dostał się do transportu do Majdanka i uciekł z transportu pod Józefowem. Wrócił do Warszawy, nawiązał kontakt z AL. Był wysyłany przez organizację poza Warszawę w celu szkolenia wojskowego partyzantów..